Frågor och svar

Vanliga frågor

Ansökan om ej bygglovspliktig åtgärd skall vara inlämnad till bygglovsavdelningen i kommunen och fått deras godkännande att starta ert arbete på tomten. Entreprenaden skall vara slutbesiktigad och godkänd. Dricksvattenkvaliteten skall ha godkända värden. Karlskrona VA ger oss det slutliga startbeskedet efter den gemensamma ansökan föreningen skickar in till VA för att få ansluta sig till kommunala VA-nätet.
Tyvärr, kommunen godkänner bara det standard-elskåp som föreningen har köpt in. Jag har tidigare ställt denna fråga till Karlskrona VA och de motiverar avslaget med att driftpersonalen skall känna sig hemma med installerad utrustning. Driftpersonalen har endast för uppdraget de el-kunskaper de är i behov av.
Mätarplatsen skall vara fri från alla föremål under, 600 mm framför och 700 mm ovanför vattenmätaren. · Mätarplatsen skall vara upplyst. · Mätarplatsen bör vara utrustad med vattenmätarkonsol, detta är ett krav vid nyinstallation. Mätarkonsolen får även monteras vertikalt om detta passar bättre utrymmesmässigt.
Det är längre inte något krav på backventil. Det sitter en backventil i vattenmätaren som kommunen monterar.

Fyll i formuläret nedan och klicka på skicka för att sända din fråga.

 

Områdesansvariga

Styrelsen_2