Mötesprotokoll

 

Protokoll vid möte för bildande av ekonomisk förening Långenabben Björkenäs

Mötesanteckningar 170614

Minnesanteckningar 2017-03-19

Mötesanteckningar 170506

Närvarande bilaga 170506

Mötesanteckningar 17-07-24

Protokoll från styrelsemöte 2017-08-13

Protokoll styrelsemöte 2017-09-07

Protokoll styrelsemöte 2017-10-01

Protokoll styrelsemöte 2017-11-19

Protokoll justerat Styrelsemöte  2018-01-21

Medlemsmöte 2018-02-15 Jämjö

Medlemsmöte 180215 Minnesanteckningar

Protokoll Styrelsemöte 2018-04-15

Protokoll Styrelsemöte 2018-05-22

Protokoll från årsmöte/medlemsmöte 2018-06-05 justerat

Protokoll Styrelsemöte 19 juni 2018

Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 25 juli 2018

Protokoll från årsmöte 25 juli 2018

Protokoll från styrelsemöte 2017-08-21

Protokoll från styrelsemöte 2018-10-17

Protokoll Styrelsemöte 17 November 2018

Protokoll från styrelsemöte 2019-01-29

Protokoll från medlemsmöte 2019-02-05

Närvaro medlemsmöte 2019-02-05

Startmöte 2019-04-09

Protokoll Styrelsemöte 09-april 2019

Protokoll Styrelsemöte 28 maj 2019

Protokoll Styrelsemöte 18 juni 2019

Protokoll från årsmöte 25 juli 2019

Protokoll Styrelsemöte 20 aug 2019

Protokoll Styrelsemöte 24 sept 2019

Protokoll Styrelsemöte 21 okt 2019

Protokoll Styrelsemöte 19 nov 2019

Protokoll Styrelsemöte 17 dec 2019

Protokoll Styrelsemöte 21 jan 2020

Protokoll Styrelsemöte 26 feb 2020

Protokoll Styrelsemöte 19 april 2020

Protokoll Styrelsemöte 9 maj 2020

Protokoll Styrelsemöte 28 maj 2020

Protokoll från årsmöte 14 juni 2020

Protokoll Styrelsemöte 2 sept 2020

Protokoll  Styrelsemöte 30 sept 2020

Protokoll Styrelsemöte 21 okt 2020

Protokoll Styrelsemöte 15 november 2020

Protokoll från föreningsmöte 6 dec 2020

Protokoll från föreningsmöte 20 dec 2020

Protokoll från styrelsemöte 2021-02-08

Protokoll från föreningsmöte 14 feb 2021

Protokoll från styrelsemöte 2021-03-31

Protokoll Styrelsemöte 20210421

Protokoll från årsmöte för 2020 den 13 maj 2021

Protokoll från styrelsemöte 2021-06-06

Protokoll från årsstämman 10 juli 2021

Protokoll Årsstämma 21 återupptagen 2021-08-11