Mötesprotokoll

 

Protokoll vid möte för bildande av ekonomisk förening Långenabben Björkenäs

Mötesanteckningar 170614

Minnesanteckningar 2017-03-19

Mötesanteckningar 170506

Närvarande bilaga 170506

Mötesanteckningar 17-07-24

Protokoll från styrelsemöte 2017-08-13

Protokoll styrelsemöte 2017-09-07

Protokoll styrelsemöte 2017-10-01

Protokoll styrelsemöte 2017-11-19

Protokoll justerat Styrelsemöte  2018-01-21

Medlemsmöte 2018-02-15 Jämjö

Medlemsmöte 180215 Minnesanteckningar

Protokoll Styrelsemöte 2018-04-15

Protokoll Styrelsemöte 2018-05-22

Protokoll från årsmöte/medlemsmöte 2018-06-05 justerat

Protokoll Styrelsemöte 19 juni 2018

Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 25 juli 2018

Protokoll från årsmöte 25 juli 2018

Protokoll från styrelsemöte 2017-08-21

Protokoll från styrelsemöte 2018-10-17

Protokoll Styrelsemöte 17 November 2018

Protokoll från styrelsemöte 2019-01-29

Protokoll från medlemsmöte 2019-02-05

Närvaro medlemsmöte 2019-02-05

Startmöte 2019-04-09

Protokoll Styrelsemöte 09-april 2019

Protokoll Styrelsemöte 28 maj 2019